Saveti povodom izbora auto škole

Za vas imamo nekoliko saveta

povodom izbora auto škole

Vozački ispit se polaže jednom, zato je potrebno da se dobro raspitate i da upišete auto školu koja je dobro organizovana, koja ima iskusne instruktore vožnje i predavače. Tokom obuke u auto školi morate dobiti sve korisne informacije kao budući učesnik u saobraćaju.

Izbor auto škole nije ni malo jednostavan, zato se pre upisa treba dobro raspitati o načinu rada auto škole. U tome vam mogu pomoći prijatelji koji su već polagali vozački ispit. Pitajte ih u kojoj auto školi su polagali i pod kakvim uslovima, da li su naišli na neke nedostatke u poslovanju auto škole tokom teoretskog ili praktičnog dela obuke.

Kontaktirajte auto školu za koju ste zainteresovani putem e-maila ili telefona. U savremenom svetu poslovanja svaka organizacija (u ovom slučaju auto škola) treba da vam da potpune informacije kada ih kontaktirate, bez obzira na to što jos uvek niste u njihovoj kancelariji.

Ne žurite sa obukom, budite odgovorni prema sebi i drugima

Za svaku uslugu tražite propisan dokaz o uplati kao i ugovor o uslovima obuke

Ako imate osećaj da ste na pogrešnoj adresi, zamenite auto školu

Cenite vaše vreme i novac

Vozački ispit se polaže jednom, zato je potrebno da se dobro raspitate i da upišete auto školu koja je dobro organizovana, koja ima iskusne instruktore vožnje i predavače. Tokom obuke u auto školi morate dobiti sve korisne informacije kao budući učesnik u saobraćaju. Raspitajte se kako u pojedinim školama imaju odnos prema teoretskom obučavanju, što je jako bitno za kasnije obučavanje praktičnog dela vožnje. Kandidati koji su bez dobrog predznanja teoretskog dela obično imaju slabije rezultate u praktičnom obučavanju. Auto škola bi vas sa tim oštetila za važne teoretske pojedinosti, koje ćete morati kasnije upotrebljavati kod praktične obuke-vožnje.

Ako ste u vezi određene stvari nezadovoljni tokom obuke, kažite to jasno predavaču, instruktoru ili vlasniku auto škole. Ozbiljne i dobre auto škole i dobri instruktori se trude prilagoditi svakom kandidatu individualno. Ako imate osećaj da ste na pogrešnoj adresi, zamenite auto školu. To možete napraviti bilo kada, to je vaše pravo.

Pre upisa auto škole možete otići do njihovih prostorija ili kancelarija, da se uverite u njihov rad i organizaciju. Budite veoma pažljivi, možete tokom izbora auto škole naići na ponude koje su sumnjive, a to je niska cena obuke, kraća teorijska obuka ili manje časova vožnje. U ovom slučaju može se desiti da obuka ne pokrije celo gradivo, a to će uticati da vi ne budete dobro obučeni pa ćete morati da izlazite na polaganje nekoliko puta (a to samo po sebi donosi dodatne finansijske troškove). Ne žurite sa obukom, budite odgovorni prema sebi kao budućem učesniku u saobraćaju.

Nekoliko saveta kako

izabrati vozilo za obuku

Najbolje za vas je da odaberete vozilo za obuku slično onom koje ćete voziti nakon dobijanja vozačke dozvole.

Svuda u svetu zabranjena je obuka na vozilima koja pružaju visoku tehničku podršku vozaču (npr. automatski menjač, tempomat, itd.), ali naravno ovo pravilo se ne odnosi prilikom obuke invalida (paraplegika). Najbolje za vas je da odaberete vozilo za obuku slično onom koje ćete voziti nakon dobijanja vozačke dozvole.

Prilikom obuke invalida (paraplegika) dozvoljeno je koristiti tehničku pomoć automobila.

U skladu sa vašim rastom pravilno prilagodite udaljenost sedišta i tela od volana.

Važno je izabrati automobil u kojem možete lako prilagoditi prostor svojim potrebama.

Spoljašnja i unutrašnja ogledala neka budu nameštena tako da sa blagim pokretom glave imamo dobar pregled u svim ogledalima.

Važno je izabrati automobil u kojem možete lako prilagoditi prostor svojim potrebama. To znači da možete u skladu sa vašim rastom pravilno prilagoditi udaljenost sedišta i tela od volana, razdaljinu od komandi na podu (kvačilo, kočnica, gas). Sedište mora biti nagnuto tako kada sedite da sa kičmom imate oslonac na sedištu. Naslon za glavu mora biti namešten tako da nije prenisko ili previsoko. Razdaljina tela do volana mora biti takva da nismo previše udaljeni ili preblizu. Spoljašnja i unutrašnja ogledala neka budu nameštena tako da sa blagim pokretom glave imamo dobar pregled u svim ogledalima. Ogledala namestimo tako da na sedištu sedimo u položaju u kojom ćemo sedeti u vožnji i bez pomeranja tela istegnemo ruke i namestimo ogledala. Danas vozila imaju mogućnost podešavanja visine sigurnosnog pojasa koje nameštamo prema svojoj visini. Klimatske uređaje nameštajte tako da se prijatno osećate u vožnji, bez ekstremnih razlika temperature u vozilu i spoljne temperature.

U auto školama uglavnom imaju vozila standardnih dužina. Najbolje je da odaberete vozilo za obuku sličnu ili jednaku dužini vozila koje imate kod kuće.

Preglednost vozila je najbitnija ili najvažnija stavka svakom vozaču prilikom odabira vozila. Automobil treba da ima što više staklenih površina (koje su čiste, nemaju izlepljene nalepnice, itd.) i 3 ogledala koja mu omogućuju da u svakom trenutku može da vidi šta se dešava oko njegovog automobila tokom vožnje.

Mi vas savetujemo

kako da izaberete instruktora

Instruktor treba da bude uzor u vožnji u odnosu na druge učesnike u saobraćaju. Obuka treba biti organizovana da polazniku bude zanimljiva, a da se pri tome instruktor koristi razne metode obuke kako bih polazniku preneo svoje iskustvo i znanje.

Često se postavlja pitanje kako da odaberete dobrog instruktora. Ponekad se polaznici oslanjaju na savete onih koji su već položili u vozački ispit, a neki se okrenu savetu roditelja ili familije. Zato smo i mi tu, da vam našim savetima olakšamo izbor instruktora vožnje.

Pored toga što treba da bude dobra i prijatna osoba sa kojom ćete provoditi vreme u automobilu, instruktor treba da bude odgovoran, pedantan i tačan u radu, odlično poznavanje tehničke vožnje i teorije.

Instruktor je odgovorna, pedantna i tačna osoba u radu

Instruktor treba koristiti razne metode prilikom obuke

Prilikom upisa pitajte direktora za savet prilikom odabira instruktora

Intruktor poseduje odlično poznavanje tehničke vožnje i teoriju

Instruktor ne sme da spava, drema, zapali cigaru, sluša glasno muziku

Ako imate primedbe na rad instruktora obratite se direktoru

Instruktor treba da bude uzor u vožnji u odnosu na druge učesnike u saobraćaju. Obuka treba biti organizovana da polazniku bude zanimljiva, a da se pri tome instruktor koristi razne metode obuke kako bih polazniku preneo svoje iskustvo i znanje.

Tokom obuke instruktor ne sme da zapali cigaru, spava ili drema, da vodi duge razgovore, završavati bilo kakve lične poslove tokom obuke, prisiljavati polaznike na kupovinu poklona, glasno slušati muziku u automobilu tokom obuke.

Auto škole imaju podatke o svojim instruktorima zbog kvaliteta i uspeha poslovanja. Direktor auto škole može prilikom upisa kandidata spomenuti koji su instruktori najbolji.

Ako je izbor instruktora loš, u tom slučaju najbolje je zameniti auto školu. Takav postupak za sobom povlači i malo neprijatnosti, direktor auto škole će želeti detaljnije objašnjenje, zašto je takva zamena potrebna. U tom slušaju treba razgovarati sa direktorom otvoreno da bi on mogao da obezbedi instruktora koji bi odgovarao polazniku.