Upoznajte se sa

znakovima izričitih naredbi

Znakovi izričitih naredbi su znakovi zabrane, odnosno ograničenja i znakovi obaveze. Postavljaju se neposredno ispred mesta odakle nastaje obaveza postupanja prema postavljenom znaku i moraju se ponavljati posle svakog ukrštanja puteva (raskrsnice) ako i dalje postoji postoji razlog za tom izričitom radnjom.

1

Znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. Označava blizinu raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja se kreću po putu na koji on nailazi

2

Znak obavezno zaustavljanje označava mesto pred ulazom u raskrsnicu na kome je vozač dužan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja se kreću putem na koji on nailazi.

3

Znak zabrana saobraćaja u jednom smeru označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozila iz smera prema kome je okrenut znak.

4

Znak zabrana saobraćaja u oba smera označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj svim vozilima u oba smera.

55

Znak zabrana saobraćaja za sva motorna vozila, osim za motocikle bez prikolice i mopede označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motrna vozila osim za motocikle bez prikolice mopede.

6

Znak zabrana saobraćaja za autobuse označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za autobuse.

7

Znak zabrana saobraćaja za teretna vozila označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za teretna vozila. Ako je znaku pridodata dopunska tabla na kojoj je označena najveća dozvoljena masa vozila, zabrana važi samo za ona teretna vozila čija najveća masa prelazi označenu masu.

9

Znak zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive materije. Zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive materije.

100

Znak zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze opasne terete.

88

Znak zabrana saobraćaja za cisterne označava put odnosno deo put na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze materije iznad određene količine, koja može da izazove zagađenje vode.

111

Znak zabrana saobraćaja za motorna vozila koja vuku priključno vozilo osim poluprikolice označava da je zabranjen saobraćaj za motorna vozila koja vuku priključno vozilo, osim poluprikolice.

122

Znak zabrana saobraćaja za motorna vozila koja vuku priključno vozilo osim poluprikolice označava da je zabranjen saobraćaj za motorna vozila koja vuku priključno vozilo, osim poluprikolice.

133

Znak zabrana saobraćaja za traktore označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za traktore.

144

Znak zabrana saobraćaja za motocikle označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motocikle, teški tricikl i teški četvorocikl.

155

Znak zabrana saobraćaja za motocikle označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motocikle, teški tricikl i teški četvorocikl.

166

Znak zabrana saobraćaja za bicikle označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za bicikle.

177

Znak zabrana saobraćaja za zaprežna vozila označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za zaprežna vozila.

188

Znak zabrana saobraćaja za ručna kolica označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za ručna kolica.

19

Znak zabrana saobraćaja za pešake označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za pešsake.

200

Znak zabrana saobraćaja za sva motorna vozila označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila.

211

Znak zabrana saobraćaja za sva motorna vozila i zaprežna vozila označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila i zaprežna vozila.

222

Znak zabrana saobraćaja za vozila označena simbolom oznacava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vrstu vozila prikazanih na znaku. Moze imati najviše dva simbola, ukoliko se postavlja u naseljenom mestu, odnosno tri simbola van naseljenog mesta.

333

Znak zabrana preticanja za teretna vozila označava put ili deo puta na kome je zabranjeno da teretna motorna motorna vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 3.5 t pretiču druga vozila na motorni pogon osim motocikla bez prikolice i mopede, lake tricikle i lake četvorocikle. Ako je uz znak dodata dopunska tabla sa naznakom mase vozila, zabrana preticanja odnosi se samo na teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu.

233

Znak zabrana saobraćaja za vozila čija širina prelazi određenu širinu označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna širina prelazi širinu označenu na znaku.

244

Znak zabrana saobraćaja za vozila čija širina prelazi određenu širinu označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna širina prelazi širinu označenu na znaku.

255

Znak zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila, odnosno skupove vozila, čija ukupna masa prelazi masu označenu na znaku.

266

Znak zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila sa osovinskim opterećenjem većim od opterećenja označenog na znaku.

27

Znak zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određenu dužinu označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila, odnosno skupove vozila, čija ukupna dužina prelazi dužinu označenu na znaku.

28
29

Znak zabrana skretanja ulevo označava raskrsnicu na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno.

30

Znak zabrana skretanja udesno označava raskrsnicu na kojoj je skretanje udesno zabranjeno.

31

Znak zabrana polukružnog okretanja označava mesto na kome je polukružno okretanje zabranjeno.

32

Znak zabrana preticanja svih vozila na motorni pogon, osim motocikla bez prikolice, označava put ili deo puta na kome je zabranjeno preticanje svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopede, lake tricikle i lake četvorocikle.

34

Znak ograničenje brzine označava put ili deo puta na kome se vozila ne smeju kretati brzinom (u km/čas) većom od brzine koja je označena na znaku. Ako je uz znak dodata dopunska tabla sa naznakom mase vozila, označeno ograničenje odnosi se samo na vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu.

35

Znak zabrana davanja zvučnih znakova označava put ili deo puta na kome se uređajem na vozilu ne smeju davati zvučni znakovi, osim u slučaju neposredne opasnosti.

36

Znak zabrana prolaza bez zaustavljanja - carinarnica označava blizinu carinarnice gde se vozilo mora zaustaviti.

37

Znak zabrana prolaza bez zaustavljanja - policija.

38

Znak zabrana prolaza bez zaustavljanja - putarina.

399

Znak prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera označava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego što tim delom pređu vozila iz suprotnog smera.

40

Znak zabrana zaustavljanja i parkiranja označava stranu puta na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila.

41

Znak zabrana parkiranja označava stranu puta na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila

42

Znak naizmenično parkiranje označava stranu puta na koji se zabrana parkiranja odnosi u neparne dane.

43

Znak naizmenično parkiranje označava stranu puta na koji se zabrana parkiranja odnosi u parne dane.