Upoznajte se sa

znakovima obaveštenja

Znakovi obaveštenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obaveštenja o putu kojim se kreću, nazivima mesta kroz koja put prolazi i udaljenost do tih mesta, prestanku važenja znakova izričitih naredbi, kao i druga obaveštenja koja im mogu biti korisna.

Posebne grupe znakova obavestenja su: znakovi za vođenje saobraćaja, znakovi za obeležavanje prepreka na putu i mesta na kome se izvode radovi.

1

Znak prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera obaveštava vozača da na uskom prolazu ima pravo prvenstva u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera.

2

Znak put sa jednosmernim saobraćajem obaveštava učesnike u saobraćaju o jednosmernom putu.

3

Znak put sa jednosmernim saobraćajem obaveštava učesnike u saobraćaju o jednosmernom putu. Postavlja se skoro paralelno sa osom kolovoza, a reči: "Jedan smer" mogu biti ispisane na strelici tog znaka.

4

Znak put sa prvenstvom prolaza označava put ili deo puta na kome vozila imaju prvenstvo prolaza u odnosu na vozila koja se kreću putevima koji se ukrštaju sa tim putem, odnosno delom puta.

5

Znak završetak puta sa prvenstvom prolaza označava mesto na kome se završava put ili deo puta sa prvenstvom prolaza.

6

Znak obeleženi pešački prelaz označava mesto na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz.

7

Znak podzemni ili nadzemni pešački prolaz označava mesto na kome se nalazi podzemni ili nadzemni pešački prolaz.

8

Znak raskrsnica označava međusobni položaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrštaju. Na znaku se mogu upisati brojevi puteva i brojevi međunarodnih puteva. Na znaku raskrsnica može biti upisana udaljenost do raskrsnice na koju se znak odnosi, ispod dolazeće strelice, na istom znaku na liniji poprečnih pravaca mogu biti umetnuti saobraćajni znakovi.

9

Znak kružna raskrsnica označava međusobni položaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrštaju.

10

Znak slepi put označava blizinu i položaj puta koji nema izlaz (slepi put).

11

Znak prepreka za usporavanje saobraćaja označava nailazak na mesto gde su postavljeni elementi za usporavanje saobraćaja.

12

Znak smer kretanja vozila koje namerava da skrene ulevo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno označava put kojim se vozilo mora kretati ako namerava da skrene ulevo na sledećoj raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno.

13

Znak prestrojavanje vozila označava predhodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka. Simboli na znakovima treba da odgovaraju stvarnom stanju broja saobraćajnih traka i načinu prestrojavanja na njima.

14

Znak prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mesta označava predhodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka. Simboli na znakovima treba da odgovaraju stvarnom stanju broja saobraćajnih traka i načinu prestrojavanja na njima. Na znaku mogu biti ispisani i nazivi mesta.

15

Znak strelasti putokaz označava pravac puta od odredišta ili karakterističan objekat u koji vodi put na kome je postavljen putokaz. Na strelasti putokaz mogu da se ispišu dva naziva odredišta ako se ispisuju jednim pismom ili jezikom, odnosno samo jedan ako se ispisuju na dva jezika ili pisma. Takođe na znak mogu da se ispišu broj puta i udaljenost do odredišta, odnosno objekta.

16

Znak putokazna tabla označava pravac puta za naseljeno mesto ispisano na znaku. Znak može da ima najviše tri polja za označavanje smerova kretanja. Na svakom polju mogu da se ispišu nazivi dva odredišta ako se ispisuju jednim jezikom i pismom. Ovaj znak može se postaviti i iznad kolovoza i svako polje znaka postavlja se kao poseban znak iznad saobraćajnih traka na koji se odnosi.

17

Znak putokazna tabla označava pravac puta za naseljeno mesto ispisano na znaku. Znak može da ima najviše tri polja za označavanje smerova kretanja. Na svakom polju mogu da se ispišu nazivi dva odredišta ako se ispisuju jednim jezikom i pismom. Ovaj znak može se postaviti i iznad kolovoza i svako polje znaka postavlja se kao poseban znak iznad saobraćajnih traka na koji se odnosi.

18

Znak turistički strelasti putokaz za teren za kampovanje označava pravac i udaljenost terena za kampovanje.

19

Znak turistički strelasti putokaz za planinski dom označava pravac i udaljenost mesta na kome se nalazi planinski dom.

20

Znak broj puta.

21

Znak kilometraža puta.

22

Znak broj puta, broj deonice puta i kilometraža označava broj puta, odnosno deonice i stacionažu puta.

23

Znakovi udaljenost izlaza u slučaju opasnosti označava smer u kome se nalazi izlaz za slučaj opasnosti i udaljenost do njega.

24

Znak izlaz u slučaju opasnosti označava izlaz za pešake u slučaju opasnosti.

25

Znak broj međunarodnog puta.

26

Znak Auto-put označava mesto odakle počinje auto-put.

27

Znak završetak auto-puta označava mesto na kome se završava auto-put.

28

Znak motoput označava mesto odakle počinje put motoput - put rezervisan za motorna vozila.

29

Znak završetak motoputa označava mesto na kome se završava motoput.

30

Znak naziv naseljenog mesta označava teritoriju i naziv naseljenog mesta u koji ulazi put i granicu od koje počinje to naseljeno mesto.

31

Znak završetak naseljenog mesta označava mesto na kome se završava naseljeno mesto kroz koje prolazi put.

32

Znak naselje označava mesto od koga počinje naselje i od koga se primenjuju propisi o saobraćaju u naselju.

33

Znak završetak naselja označava mesto na kome se završava naselje i od koga prestaju da važe propisi o saobraćaju u naselju.

34

Znak prestanak zabrane preticanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice, mopeda, lakih tricikala i lakih četvorocikala.

35

Znak prestanak zabrane preticanja za teretna vozila označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.5t da pretiču druga motorna vozila, osim motocikla bez prikolice, mopeda, lakih tricikala i lakih četvorocikala.

36

Znak prestanak ograničenja brzine označava mesto odakle prestaje ograničenje brzine.

37

Znak prestanak najmanje dozvoljene brzine označava mesto odakle prestaje obaveza kretanja najmanje propisanom brzinom.

38

Znak prestanak zabrane davanja zvučnih znakova označava mesto odakle prestaje zabrana davanja zvučnih znakova.

39

Znak prestanak svih zabrana označava mesto odakle prestaje da važe odgovarajuće zabrane koje su pre tog mesta uspostavljene saobraćajnim znakovima postavljenim na tom putu.

40

Znak prestanak obaveze nosenja lanaca za sneg.

41

Znak završetak staze za bicikliste.

42

Znak završetak staze za pešake.

43

Znak završetak spojene biciklističke i pešačke staze.

44

Znak završetak staze za jahače.

45

Znak izlaz iz zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja označava mesto u naselju na kome se izlazi iz zone u kojoj je sprovedeno opšte ograničenje trajanja parkiranja na određeno vreme.

46

Znak zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja označava mesto u naselju odakle se ulazi u zonu u kojoj je sprovedeno opste ograničenje trajanja parkiranja na određeno vreme, bez obzira da li se za parkiranje na određeno vreme plaća naknada ili se ne plaća. Na znaku može biti dodata dopunska tabla na kojoj će se naznačiti dani ili sati za koje ograničenje važi.

47

Znak parkiralište označava parkiralište. Na znaku ili dopunskoj tabli može se odgovarajućim simbolima ili natpisima označiti: način parkiranja, smer u kome se nalazi parkiralište, udaljenost parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište namenjeno, kao i eventualno vremensko ograničenje parkiranja.

48

Znak vremenski ograničeno parkiranje označava mesto na kome je parkiranje vozila vremenski ograničeno.

49

Znak parkiraj i vozi se označava parkiralište gde vozilo može da se parkira i da se putovanje dalje nastavi nekim drugim transportnim sredstvom, koje može biti prikazano simbolom.

50

Znak parking garaža označava garažu sa parking mestima.

51

Znak bolnica označava blizinu bolnice i upozorava vozača da svojim vozilom ne stvara suvišnu buku.

52

Znak stanica za prvu pomoć označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica za prvu pomoć.

53

Znak radionica za opravku vozila označava blizinu mesta na kome se nalazi radionica za opravku vozila.

54

Znak telefon označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi telefonska govornica.

55

Znak benzinska stanica označava blizinu mesta na kome se nalazi benzinska stanica.

56

Znak benzinska stanica označava blizinu mesta na kome se nalazi benzinska stanica.

57

Znak restoran označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi restoran.

58

Znak kafana označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi kafana.

59

Znak teren urađen za izletnike označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi teren urađen za izletnike.

60

Znak teren za kampovanje pod šatorima označava blizinu terena ili teren urađen za kampovanje pod šatorima.

61

Znak teren za kampovanje u prikolicama označava teren ili blizinu terena uređenog za boravak u prikolicama.

62

Znak teren za kampovanje pod šatorima i u prikolicama označava blizinu terena ili teren za kampovanje pod šatorima i u prikolicama.

63

Znak planinski dom označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi planinski dom.

64

Znak vozilo za pomoć na putu označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu.

65

Znak vatrogasna služba označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi služba za gašenje požara.

66

Znak autobusko stajalište označava mesto na kome se nalazi autobusko stajalište.

67

Znak tramvajska stanica označava mesto na kome se nalazi tramvajska stanica.

68

Znak aerodrom označava blizinu aerodroma ili mesto aerodroma.

69

Znak luka - pristanište označava blizinu luke, pristaništa, odnosno trajekta ili mesto u kome se nalazi luka, pristanište, odnosno trajekta.

70

Znak informacija označava blizinu mesta ili mesto u kome se mogu dobiti turističke informacije.

71

Znak prohodnost puta označava da je planinski put, odnosno prelaz preko planinskog vrha otvoren. Ako je prolaz otvoren, polje 1 je zelene boje i ima natpis "otvoren", dok polje 3, sadrži simbol znaka "lanci za sneg" ili simbol "lanci ili gume za sneg" u zavisnosti od stanja puta.

72

Znak prohodnost puta označava da je planinski put, odnosno prelaz preko planinskog vrha zatvoren. Ako je prolaz zatvoren, polje 1 je crvene boje i u polju 2 se ispisuje naziv mesta do kog je put otvoren.

73

Znak broj serpentine označava broj serpentine sa nadmorskom visinom.

74

Znak putni objekat označava naziv putnog objekta od posebnog značaja (vijadukt, tunel i sl.)

75

Znak planinski prevoj označava planinski prevoj sa nadmorskom visinom.

76

Znak reka označava naziv reke preko koje put prelazi.

77

Znak stanica policije označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica policije.

78

Znak Kontrola brzine kretanja označava početak deonice na kojoj se vrši kontrola brzine kretanja vozila.

79

Znak brzina koja se preporučuje označava brzinu koja se preporučuje na određenom delu puta.

80

Znak zona 30 označava zonu u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30km/h.

81

Znak kraj zone 30 označava završetak zone u kojoj je ograničena brzina kretanja vozila do 30 km/h.

82

Znak potvrda pravca označava potvrdu pravca kretanja posle prolaska raskrsnice. Znak sadrži naziv mesta i udaljenost, izraženu u km do mesta u koje vodi put na kome je znak postavljen. Na znaku mogu da budu ispisana najviše šest naziva odredišta, ukoliko se nazivi odredišta ispisuju jednim pismom ili na jednom jeziku, odnosno četiri naziva odredišta ako se ispisuju na dva jezika ili pisma, kao i udaljenost u km do tih mesta.

83

Znak tabla za označavanje naziva ulica označava vozačima i pešacima naziv ulice kojom prolaze ili u koju ulaze.

84

Znak tabla za usmeravanje označava mesto gde se nailazi na oštru krivinu.

85

Znak tabla za usmeravanje označava mesto gde se nailazi na oštru krivinu.

86

Znak predputokaz za izlaz. Znak koji na auto-putu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znaku.

87

Znak predputokazna tabla za izlaz. Znak koji na autoputu i raskrsnicama u više nivoa označava položaj putnih pravaca do naseljenih mesta ispisanih na njemu.

88

Znak naziv petlje. Znakovi obaveštavaju o nazivu petlje na koju se nailazi, prvi znak se postavlja na ukrštanju autoputa sa drugim putem, dok se drugi znak postavlja na ukrštanju dva autoputa.

89

Znak putokaz iznad kolovoza na portalu koji na auto-putu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenog mesta ispisanog na znaku.

90

Znak putokaz iznad kolovoza na portalu koji na auto-putu i putu sa raskrsnicama u vise nivoa oznacava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znaku.

91

Znak tabla za označavanje izlaza označava mesto izlaska sa auto-puta.

92

Znak naizmenično propuštanje vozila označava mesto gde se zbog završavanja saobraćajne trake, suženja kolovoza i smanjenja broja saobraćajnih traka, vozila naizmenično uključuju u jednu saobraćajnu traku.

93

Znak način korišćenja saobraćajne trake označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje vozila pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku. Broj saobraćajnih traka na znaku mora da odgovara situaciji na terenu.

94

Znakovi putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta obaveštavaju vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku.

95

Znak deca na putu označava mesto u čijoj se blizini nalazi škola i pešački prelazi koje deca često koriste.

96

Znak zona usporenog saobraćaja označava mesto od kojeg počinje zona usporenog saobraćaja.

977

Znak kraj područja usporenog saobraćaja označava mesto gde se završava zona usporenog saobraćaja.

98

Znak pešačka zona označava početak zone namenjene isključivo za kretanje pešaka.

99

Znak kraj pešačke zone označava kraj pešačke zone.

100

Znak zona škole označava mesto od kojeg počinje zona škole.

101

Znak završetak zone škole.

102

Znak saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika označava saobraćajnu traku na kojoj se moraju kretati vozila javnog prevoza putnika.

103

Znak završetak saobraćajne trake za vozila javnog prevoza putnika označava mesto na kome se završava saobraćajna traka za kretanje vozila javnog prevoza putnika.

104

Znak ograničenje najveće dozvoljene brzine na putevima u Republici Srbiji označava opšte ograničenje najveće dozvoljene brzine u Republici Srbiji prema vrsti puta i obavezu upotrebe svetla.

105

Znak saobraćajna traka za spora vozila označava početak saobraćajne trake u kojoj se mora kretati sporo vozilo koje se kreće brzinom manjom od brzine određene umetnutim znakom.

106

Znak završetak saobraćajne trake za spora vozila označava mesto na kome se završava saobraćajna traka za kretanje sporih vozila.

107

Znak turistička informaciona tabla označava odredište ili objekat turističkog značaja.

108

Znak odmorište označava nailazak na višenamenski objekat na putu čiji se sadržaj označava piktogramima.

109

Znak izlazak na odmorište označava mesto izlaska sa puta do višenamenskog objekta. Na znaku, ukoliko je potrebno, može da se upiše udaljenost do sledećeg takvog objekta.

110

Znak opasna deonica puta označava nailazak na posebno opasnu deonicu puta i njenu dužinu. Umesto znaka opasnost na putu može da se upiše znak opasnosti koji bliže objašnjava prirodu opasnosti. Na znaku mogu biti najviše dva znaka koji definišu prirodu opasnosti. Ovaj znak se uvek postavlja sa obe strane puta u smeru kretanja.

111

Znak obilazak služi za usmeravanje vozila na obližnji put.

112

Znak predznak za neposredno regulisanje saobraćaja na mestu na kome se izvode radovi obaveštava vozače o blizini mesta na kome je, zbog radova na putu, pivremenih prepreka ili oštećenja kolovoza, uvedeno naizmenično propuštanje vozila, koja neposredno regulišu ovlašćena lica.

113

Znakovi skretanje saobraćaja iz jedne kolovozne trake u drugu označavaju mesto, odnosno, blizinu mesta, gde se vrši skretanje saobraćajnih traka, pri čemu broj saobraćajnih traka ostaje isti. Položaj strelica na znaku mora da odgovara stanju na terenu.

114

Znakovi zatvaranje saobraćajne trake označavaju mesto gde počinje zatvaranje jedne saobraćajne trake namenjene za kretanje u istom smeru. Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćanih traka na terenu.

115

Znakovi predznak za zatvaranje saobraćajne trake označavaju udaljenost do mesta na kome se zatvara jedna saobraćajna traka. Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu.

116

Znakovi predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima označavaju režim kretanja i način preusmeravanja saobraćaja.

117

Znak ograničenje korišćenja saobraćajne trake označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku. Broj saobraćajnih traka na znaku mora da odgovara situaciji na terenu.