Upoznajte se sa

znakovima obaveze

Znakovi obaveze spadaju u grupu znakova izričitih naredbi.

Znakovi obaveze se moraju poštovati i označeni su pretežno plavom bojom.

1

Najmanje dozvoljena brzina - označava put odnosno deo puta na kome se vozila u normalnim uslovima moraju kretati najmanje onom brzinom (km/h) koja je označena na znaku. Brzina na ovom znaku je data samo kao primer, a stvarne vrednosti se upisuju prema okolnostima na putu i potrebama bezbednosti saobraćaja.

22

Lanci za sneg - označava deo puta na kome motorna vozila, osim motocikala, mopeda, lakih tricikla, teških tricikla, lakih četvorocikla, teških četvorocikla, radnih mašina, traktora i motokultivatora, moraju na pogonskim točkovima imati lance za sneg, kada je na kolovozu sneg. Znaci koji označavaju staze kojima je obavezno kretanje za pojedine učesnike u saobraćaju

33

Biciklistička staza - označava posebno izgrađenu stazu, kojom se moraju kretati bicikli, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju.

44

Pešačka staza - označava posebno izgrađenu stazu kojom se pešaci moraju kretati, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju.

55

Spojene staze za bicikliste i pešake - označava put po kome se odvojeno kreću samo biciklisti i pešaci, svako u svojoj stazi. Raspored simbola na znaku mora da odgovara situaciji na terenu.

66

Staza za jahače - označava stazu kojom se moraju kretati jahači, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju.

77

Obavezan smer - pravo - označava smer kojim se vozila moraju kretati.

88

Obavezan smer - desno - označava smer kojim se vozila moraju kretati.

99

Obavezan smer - levo - označava smer kojim se vozila moraju kretati.

100

Obavezan smer - polulevo - označava smer kojim se vozila moraju kretati.

111

Obavezan smer - poludesno - označava smer kojim se vozila moraju kretati.

122

Obavezno polukružno okretanje - označava mesto na putu ili delu puta na kome se vozila moraju polukružno okrenuti.

133

Obavezan smer kretanja određenih vozila - označava obavezan smer kretanja za vozila koja prevoze opasne terete.

134

Obavezan smer kretanja određenih vozila - označava obavezan smer kretanja za teretna vozila ili skupove teretnih vozila. Znaci koji propisuju dozvoljene smerove kretanja za vozila u saobraćaju

155

Dozvoljeni smerovi - pravo i levo - označava smerove u kojima se vozila smeju kretati.

166

Dozvoljeni smerovi - pravo i desno - označava smerove u kojima se vozila smeju kretati.

177

Dozvoljeni smerovi - levo i desno - označava smerove u kojima se vozila smeju kretati. Znaci koji služe usmeravanju saobraćaja prilikom nailaska vozila na pešačko ostrvo, kružni tok ili neki drugi objekt na kolovozu

188

Obavezno obilaženje s desne strane - označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu.

199

Obavezno obilaženje s leve strane - označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu.

200

Obilaženje sa obe strane - označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila mogu kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu, zadržavajući isti smer kretanja.

211

Kružni tok saobraćaja - označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu.