Upoznajte se sa
znakovima obaveze​

Znakovi obaveze spadaju u grupu znakova izričitih naredbi.
Znakovi obaveze se moraju poštovati i označeni su pretežno plavom bojom.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Najmanje dozvoljena brzina - označava put odnosno deo puta na kome se vozila u normalnim uslovima moraju kretati najmanje onom brzinom (km/h) koja je označena na znaku. Brzina na ovom znaku je data samo kao primer, a stvarne vrednosti se upisuju prema okolnostima na putu i potrebama bezbednosti saobraćaja.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Lanci za sneg - označava deo puta na kome motorna vozila, osim motocikala, mopeda, lakih tricikla, teških tricikla, lakih četvorocikla, teških četvorocikla, radnih mašina, traktora i motokultivatora, moraju na pogonskim točkovima imati lance za sneg, kada je na kolovozu sneg. Znaci koji označavaju staze kojima je obavezno kretanje za pojedine učesnike u saobraćaju

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Biciklistička staza - označava posebno izgrađenu stazu, kojom se moraju kretati bicikli, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Pešačka staza - označava posebno izgrađenu stazu kojom se pešaci moraju kretati, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Spojene staze za bicikliste i pešake - označava put po kome se odvojeno kreću samo biciklisti i pešaci, svako u svojoj stazi. Raspored simbola na znaku mora da odgovara situaciji na terenu.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Staza za jahače - označava stazu kojom se moraju kretati jahači, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Obavezan smer - pravo - označava smer kojim se vozila moraju kretati.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Obavezan smer - desno - označava smer kojim se vozila moraju kretati.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Obavezan smer - levo - označava smer kojim se vozila moraju kretati.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Obavezan smer - polulevo - označava smer kojim se vozila moraju kretati.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Obavezan smer - poludesno - označava smer kojim se vozila moraju kretati.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Obavezno polukružno okretanje - označava mesto na putu ili delu puta na kome se vozila moraju polukružno okrenuti.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Obavezan smer kretanja određenih vozila - označava obavezan smer kretanja za vozila koja prevoze opasne terete.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Obavezan smer kretanja određenih vozila - označava obavezan smer kretanja za teretna vozila ili skupove teretnih vozila. Znaci koji propisuju dozvoljene smerove kretanja za vozila u saobraćaju

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Dozvoljeni smerovi - pravo i levo - označava smerove u kojima se vozila smeju kretati.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Dozvoljeni smerovi - pravo i desno - označava smerove u kojima se vozila smeju kretati.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Dozvoljeni smerovi - levo i desno - označava smerove u kojima se vozila smeju kretati. Znaci koji služe usmeravanju saobraćaja prilikom nailaska vozila na pešačko ostrvo, kružni tok ili neki drugi objekt na kolovozu

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Obavezno obilaženje s desne strane - označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Obavezno obilaženje s leve strane - označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Obilaženje sa obe strane - označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila mogu kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu, zadržavajući isti smer kretanja.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveze

Kružni tok saobraćaja - označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu.