Upoznajte se sa
znakovima opasnosti​

Znakovi opasnosti služe da se učesnici u saobraćaju upozore na opasnost na delu puta i da se obaveste o prirodi te opasnosti.

Postavljaju se po pravilu izvan naselja na udaljenosti od 150-250 m ispred opasnosti na putu. Ali ako se znakovi opasnosti postavljaju na udaljenosti manjoj od 150 m ili većoj od 250 m, onda im moraju biti dodate i dopunske table sa naznačenom udaljenošću do mesta opasnosti.

Na putu u naselju, znakovi opasnosti mogu se postavljati i na udaljenosti manjoj od 150 m ispred opasnog mesta, bez postavljanja dodatne table.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak krivina nalevo označava približavanje opasnoj krivini na levo zbog fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak krivina nadesno označava približavanje opasnoj krivini na desno zbog fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak dvostruka krivina ili više uzastupnih krivina od kojih je prva nalevo.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak dvostruka krivina ili više uzastupnih krivina od kojih je prva nadesno.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak opasna krivina označava približavanje delu puta sa više krivina ili sa uzastopnim krivinama koje su opasne po svojim fizičkim karakteristikama ili zbog nedostatka preglednosti.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak opasna nizbrdica označava približavanje opasnoj nizbrdici, ako razlika u visini predstavlja neku opasnost koja proističe iz tih uslova. Ovaj znak za simbol ima samo nagib ili uspon, prema situaciji na terenu, a veličina nagiba odnosno uspona ispisuje se na dopunskoj tabli.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak opasan uspon.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak suženje puta - znakovi iz ove grupe (suženja puta) označavaju približavanje suženju puta koje može da predstavlja izvesnu opasnost.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak suženje puta sa desne strane.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak suženje puta sa leve strane.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak pokretni most označava blizinu mesta na kome se na putu nalazi pokretni most.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak blizina obale označava blizinu mesta na kome put nailazi na obalu

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak neravan kolovoz - blizina dela puta na kome je kolovoz neravan zbog postojanja opasnih izbočina i ulegnuca.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak ulegnuće kolovoza.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak prevoj puta.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak klizav kolovoz označava blizinu dela puta na kome kolovoz pod određenim atmosferskim uslovima ili sličnim okolnostima ima klizavu površinu

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak kamenje pršti označava blizinu dela puta na kome se nalazi nevaljani tucanik ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi i na kome za druge učesnike u saobraćaju postoji povećana opasnost od prskanja kamena

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak odronjavanje kamenja - sa desne strane - označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na putu

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak odronjavanje kamenja - sa leve strane - označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na putu

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak obeleženi pešački prelaz označava blizinu mesta na putu na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak Deca na putu označava blizinu mesta na putu na kome se deca češće i u većem broju kreću (na primer ispred škole, obdaništa, igrališta i sl.)

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak Biciklisti na putu označava blizinu mesta na kome biciklisti češće nailaze na put ili ga prelaze

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak životinje na putu označava mesto na kome domaće životinje pod nazorom prelaze preko puta ili se kreću duž puta.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak divljač na putu označava posebno opasno mesto na kojima divljač (papkari) često prelazi preko puta.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak radovi na putu označava blizinu mesta na kome se izvode radovi.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak nailaženje na svetlosne saobraćajne znakove označava blizinu raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza na kome je saobraćaj regulisan pomoću uređaja za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak nailaženje na svetlosne saobraćajne znakove označava blizinu raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza na kome je saobraćaj regulisan pomoću uređaja za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak blizina avionske piste označava deo puta preko koga avioni preleću u niskom letu prilikom sletanja, odnosno uzletanja.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak bočni vetar označava blizinu dela puta na kome često duva jak bočni vetar sa desne strane

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak bočni vetar označava blizinu dela puta na kome često duva jak bočni vetar sa leve strane

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak saobraćaj u oba smera označava blizinu mesta na kome se prelazi sa dela puta na kome se saobraćaj odvija samo u jednom smeru na deo tog puta na kome se privremeno ili stalno saobraćaj vrši u oba smera

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak tunel označava blizinu tunela na putu.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak opasnost na putu označava blizinu dela puta ili mesta na putu na kome učesnicima u saobraćaju preti opasnost za koju ovim pravilnikom nije predviđen poseban znak opasnosti

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak ukrštanje puteva iste važnosti označava blizinu ukrštanja puteva od kojih nijedan put nije put sa pravom prvenstva prolaza.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak ukrštanje sa sporednim putem pod pravim uglom.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom sa leve strane.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom sa desne strane

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak spajanje sa sporednim putem pod oštrim uglom sa leve strane.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak spajanje sa sporednim putem pod oštrim uglom sa desne strane.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja označava blizinu raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kružnom toku

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak kolona zaustavljenih vozila - označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost zbog zagušenja saobraćaja

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak tramvajska pruga označava blizinu mesta na kome put prelazi preko tramvajske pruge u nivou

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak prelaz puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima označava blizinu prelaza puta preko železničke u nivou, koji je obezbeđen branicima ili polubranicima.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak prelaz puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika označava blizinu prelaza puta železničke pruge u nivou, koji nije obezbeđen branicima ili polubranicima

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak Andrejin krst označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa jednim kolosekom.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak Andrejin krst označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa dva ili više koloseka

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak približavanje prelazu puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima označava udaljenost do prelaza prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji je obezbeđen branicima ili polubranicima. Svaka crvena kosa crta na pravougaonoj tabli ovih znakova, označava udaljenost od prelaza za po 80 m.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi opasnosti

Znak približavanje prelazu puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika.